Tashkent/Ташкент

Viktoriya Chugay
Tatiayna Chabrova
Rakhmatli Rakhmatov
Mastura Iskhakova
Madina Akramova
Lola Sayfi
Kristina Kim
Kalandar Abdurakhmanov
Jasur Iskhakov
Iskandar Nematjanov
Adel Chilyakova
Firuza Yakubova
Diana Gibadullina
Aliaskar Fatkhullin
Andrey Grodzinskiy
Khurshida Khasanova
Edie Yagli
Dmitriy Luzanov
Abduqahhor Ismanjanov
Dilshod Narziev