Moscow/Москва

Zhanna (Zhamagul) Sabaeva
Yevgeniya Gorobets
Venera Shabataeva (Nahshunova)
Sergey Lichis
Olga Skorokhodova
Olga Chernienko
Nikita Zharinov
Nikita Bragin
Nick Udaltsov
Natalia Loskutova (Korshun)
Nadia Nalivkina
Maria Loskutova (Seychellskay)
Maksim Vasiltsov
Irina Yegorova
Ingrid Kim
Igor Nikitin
Georgy Pryahin
Gennady Gorovoy
Emile Goozairow
Elizaveta Belova
Elena Sedova
Elena Smirnova
Ekaterina Zgurskaya
Dzhamilya Golubitskaya
Dmitriy Roza
Bayan Nursaparova
Aydin Shemi-zade
Anton Shcheprov
Aliia Shekhmameteva
Nina Shapkina-Korchuganova
Nelli‌ ‌Kopeykina
Igor Rakitin
Nadezhda Doronina
Lilya Dal (Biryukova)